xx

Dokumenty- Formularz zgłoszeniowy - aktualizacja z dnia 25.05.2018

- Oświadczenie statusu kandydata w chwili przystąpienia do projektu aktualizacja z dnia 06.08.2018

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych aktualizacja z dnia 25.05.2018

- Oświadczenie osoby pracującej/ uczącej się

- Oświadczenie o wpłacie wkładu własnego

- Oświadczenie - kryteria dodatkowe

 

Pobierz - Oświadczenie logistyk

 

Pobierz - Wkład własny ADR

Pobierz - Wkład własny kat. C

Pobierz - Wkład własny kat. C+E

Pobierz - Wkład własny kat. D

Pobierz - Wkład własny logistyk

Pobierz - Zwrot kosztów dojazdu komunikacja publiczna

Pobierz - Zwrot kosztów dojazdu komunikacja samochodem